Biz hakda

Jiangxi Daishing POF Co., Ltd.

Gözleg we gözleg, Plastiki optiki süýüm, optiki süýüm kabeli öndürmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.

Biziň kompaniýamyz PMMA optiki süýümi we optiki kabeli öndürýän çeşme öndüriji.Şol sanda: optiki süýümi yşyklandyrmak, bezeg süýümini yşyklandyrmak, gapdal ýalpyldawuk optiki süýüm, aragatnaşyk optiki süýüm, optiki süýüm patch şnury, optiki süýüm datçigi.

takmynan1

Biz näme edýäris

Süýüm optiki yşyklandyryş, süýüm optiki yşyklandyryjy mata üpjün edijiler / zawod, süýüm optiki yşyklandyryş gözleg we önümçilik önümleriniň lomaý ýokary hilli önümleri we önümçiligi üçin Hytaýdan hünärmen öndüriji, satuwdan soň ajaýyp hyzmat we tehniki goldawymyz bar.Hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

Özbaşdak önümçilik bazasy: optiki süýüm öndürmek ussahanasy, optiki kabelleri öndürmek ussahanasy, gündelik 800,000 metr optiki süýüm öndürýän galyndy enjamlary dizaýn ussahanasy.

Optiki süýümiň we optiki kabeliň dürli aýratynlyklaryny sazlap biler, şeýle hem optiki süýümli jumper kabellerini, optiki süýüm datçigini, ses optiki kabellerini we ş.m. öndürip biler.

Bizde näme bar

Optiki süýüm dokma bölünişi

Uminagty optiki süýümli mata, ýagty toý köýnegi, ýagty çagalar eşikleri, ýagty erkek eşikler, ýagty aýakgaplar we şlýapalar, ýagty öý dokma önümleri, ýagty haýwan eşikleri we ş.m. inagtylyk önümleri ulanmak üçin, biziň bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.

Biziň özbaşdak önümçilik bazamyz bar

Optiki süýüm öndürmek ussahanasy, gündelik 800,000 metr optiki süýüm öndürýän optiki kabeller önümçilik ussahanasy, galyndy enjamlary we dizaýn ussahanasy.

Kompaniýanyň taryhy

 • 2001-nji ýylda
  Kompaniýa PS POF öndürmek üçin döredildi.
 • 2004-nji ýylda
  Daishing, PMMA POF-y gözlemek we ösdürmek üçin 150 000 000 000 RMB maýa goýdy.
 • 2005-nji ýylyň dekabrynda
  100 000 inedördül metr önümçilik bazasy gowy guruldy.
 • 2006-njy ýylda
  Daishing, POF aragatnaşyk derejesiniň önümçilik önümçiligini yzygiderli amala aşyrdy.
 • 2009-njy ýylda
  Aragatnaşyk üçin plastik optiki kabelleriň öndürilmegi her gün 1 000 000 000 metre ýetip biler.
 • 2009-njy ýylyň Sanjar aýynda
  Daishing "Milli Induatriýa we Maglumat ministrliginiň önüm şahadatnamasy we şahsyýetnamasy" -dan geçdi.
 • 2011-nji ýylyň aprelinde
  Aragatnaşyk üçin Jiangxi POF kabeli "Jiangxi welaýatynyň ylmy we tehnologiki üstünliklerinde birinji derejeli baýrak" aldy.
 • 2012-nji ýylyň iýun aýynda
  Daishing, "Jiangxi welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhana" şahsyýet şahadatnamasyna eýe boldy.
 • 2013-nji ýylda
  Daishing ABŞ-nyň UL şahsyýet şahadatnamasyna eýe boldy.
 • 2014-nji ýylda
  Daishing welaýat kärhana tehnologiýa merkezinde ýeňiji boldy.
 • 2015-nji ýylda
  Daishing welaýat in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezinde ýeňiji boldy.
 • 2016-njy ýylda
  Daishing "Milli ýokary tehnologiýaly kärhana" şahsyýetnama şahadatnamasyna eýe boldy.

Optiki süýümiň we optiki kabeliň dürli aýratynlyklaryny sazlap biler.