Iň köp süýümli optiki optiki aýlaw aýal we erkek adapter

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Çalt Jikme-jiklikler
Model belgisi: C / A seriýasy
Görnüşi: Pişik 1, Koaksial
Gelip çykan ýeri: Jiangxi, Hytaý
Marka ady: OEM
Geçirijileriň sany: 1
işleýiş temp: -50 ~ + 70 ℃
zawod: 2000-nji ýyldan bäri
kabel ýadrosy: ýeke ýadro, goşa ýadro
Önümiň ady: Iň köp süýümli optiki optiki aýlaw aýlaw aýal adapteri
Şahadatnama: ýetiň

Ulanyjy görkezmesi:

* Ses CD we nawigasiýa ulgamlarynyň kemçiliklerine duşsaňyz, ses CD işlemeýär, nawigasiýa köplenç bozulýar we hemişe boş ekran, bu telefon modulynyň zaýalanmagy sebäpli bolup biler.
* Telefon modulynyň optiki süýümli kellesini tapyň we çykaryň we telefon işini ýatyrmak üçin optiki süýüm halkasyny birikdiriň, şonuň üçin işe dowam edip biler.
* Ulagda iň köp halka birikdirilen modullara şular girýär: CD çalşyjy, wideo ekrany, GPS nawigasiýa, jübi telefony, ses tanamak, güýçlendiriji we sanly / FM / AM sazlaýjy.
* Bejeriş ýa-da näsazlygy anyklamak üçin süýüm optiki halkadan bu modullaryň birini aýyrmak isleseňiz, bu aýal Tyco (TE) birleşdirijisi / adapteri we süýüm optiki aýlaw aýlaw kabeli MOST halkasyny ýapmak we galanlaryň bitewiligini saklamak üçin zerur bolar halkadaky modullar.
* Şeýle hem, modullary halkadan yzygiderli aýyrmak we moduly aýlamak üçin bu adapter aýlawyny goýmak arkaly kemçilikleri anyklamak üçin ulanylyp bilner.

Bukja öz içine alýar:
1pc Fontic Optic Loop aýlaw aýal adapteri
  • Öňki:
  • Indiki: