USB tok kabeli çalt zarýad berýän kabel jübi telefon kabeli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn

Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi: USB kabeli, USB maglumat zarýad beriji kabeli
Ulanyl: MP3 / MP4 pleýer, wideo oýun pleýer, kamera, jübi telefony, KOMPUTUTER
Şahsy galyp: Hawa
Marka ady: Daishing POF
Gelip çykan ýeri: Jiangxi, Hytaý
USB görnüşi: Micro-USB
Material: TPE, plastmassa we metal
Baglaýjy: USB 3.0 birleşdiriji
Kurtka: TPE
Gorag
Geçiriji: Arassa käse
Funksiýa: 5A çalt zarýad bermek, çalt zarýad bermek + maglumat geçirmek
Önümiň ady:PMMA POF jübi telefonynyň maglumat kabeli
Reňk: RGB
Programma: Jübi telefonynyň görnüşleri
Uzynlygy: 100 sm
Aýratynlyk: Logotipi özleşdiriň
Interfeýs: omöriteleşdirilen
Gabat gelýän: Sanly önümler
Önümiň beýany
Akýan ýagty akylly USB kabeli: Sowuk ýagtylyk tehnologiýasy, LED çyrasy bilen zarýad beriş ýagdaýyny görkezýän sinhron we maglumatlar kabeli, bir gezek dakylsaňyz, öýjükli telefona elektrik togunyň akýandygyny görersiňiz.Howpsuzlyk we salkyn dizaýn: Howpsuzlyk we az sarp etmek üçin içerde sowuk ýagtylyk çeşmesi.Akýan yşyk elektrik toguny görünýär, bu bolsa otagda, ofisde ýa-da awtoulagda ajaýyp bezeg edýär.360 dereje ýagtylyk ajaýyp we jadyly.Çalt zarýad bermek we sinhronlamak kabeli: Daishing sowuk yşyk tehnologiýasyny ulanýarys.görünýän Kabel 2.1 amp çenli çalt zarýad beriş tizligini we 480Mb / s çenli maglumat geçiriş tizligini goldaýar.QC 2.0 / 3.0 goldaýar.Ajaýyp öndürijilik zarýad we maglumatlary bir wagtda aşa ýokary tizlikde geçirmegi üpjün edýär

 
Qualityokary hilli kabel: qualityokary hilli metal çydamly USB birleşdirijisi, ýokary hilli plastmassa optiki süýüm we TPE, ajaýyp ýylylyk ýaýramagy we çeýeligi, 5000+ egilmek ömri adaty kabellerden birnäçe esse uzyn.Bu zarýad beriş kabeli zarýad berlende faýllary ätiýaçlandyryp ýa-da suratlary, aýdym-sazlary we wideolary geçirip biler.Univershliumumy utgaşyklyk: akýan LED zarýad beriş kabeli ajaýyp öndürijiligi we zarýad beriş sinhron maglumatlarynyň bazardaky bu enjamlar bilen sazlaşygyny üpjün edýär.
 
Umagtylandyrylan USB zarýad beriji kabel, telefonyňyza akýan elektrik toguny şekillendirýär. Enjamyň häzirki hereketini görüp bilersiňiz.Telefon birikmesiniň her görnüşine girýärler power güýç bankyňyz ýa-da USB güýjüňiz arkaly zarýad alyp bilersiňiz.Chargtylyk zarýad berlende akýar, doly zarýad berlende saklanýar, enjamlaryňyzyň görünýän zarýad tizligi, rahat, moda, ajaýyp tejribe getirýär.Iphone, Android, Type-c enjamlary üçin zarýad bermegi goldaň
 
Satyn almak ädimi: 1, birleşdirijini saýlaň: Iphone, Android ýa-da Type-c.
2, uzynlyk
3, reňk
4, iş modeli: a: telefony dakmazdan tok alanyňyzda ýakyň;
b: ýakyň we güýji dakyň.
Spesifikasiýa
Material
Plastiki optiki süýüm 0,75mm + bürünç
Ölçegi
Uzynlygy: 1 metr, kabul etmegi düzüň.
Baglaýjy
ýokary hilli plastmassa, kabul etmegi düzüň.
 
  • Öňki:
  • Indiki: